Opgave og roller

Demokrati er en styreform, men gennem historien har lande og områder haft forskellige former for demokrati. Groft sagt kan demokratiformerne deles i to hovedtyper: Konkurrencedemokrati og deltagelsesdemokrati. Og derunder hører flere former. Har I styr på formerne? Ellers er det vist på tide at få det….

Undersøg disse former og beskriv dem kort. Forskelle og ligheder:

GUIDE: Del jer gerne i gruppen og undersøg hver jeres former. Forklar hinanden, hvad demokratiformerne er, og hvad de går ud på. I kan bruge internettets søgemaskine ved at søge direkte på ordene, og I kan fx bruge disse links:
www.studieportalen.dk
www.emu.dk

Roller: I kan nu vælge mellem flg. roller: En slave. En kvinde eller en stemmeberettiget borger fra det antikke Athen. Der må gerne være flere med samme rolle. I skal nu lege, at I står på Torvet I Athen i 495 f. Kr. og skal overbevise de andre om det smarte ved at enten at få stemmeret, som kvinde eller slave. Eller at bevare systemet som det er. Brug 5-10 minutter på at forberede jeres forsvarstale hver især, inden I sætter diskussionen i gang.