Opgave og roller

Gennem Danmarks og Europas historie har folks demokratiske  rettigheder, og med det også ytringsfriheden,  flere gange været sat under pres.

  1. Find og giv to-tre eksempler på tider, steder og situationer gennem Europas historie, hvor censuren har hersket i udstrakt grad. Hvorfor gjorde den det? Og hvad kunne der ske, hvis folk ikke rettede sig efter censuren?
  2. Giv konkrete eksempler på, hvad trykke- og ytringsfriheden havde af betydning for både magthavere og almindelige borgere i og omkring oplysningstiden. Hvilken rolle spillede trykkefriheden for udviklingen af demokratiet?

Planlæg en kampagne:
På jeres rejse er I stødt på flere ting, som har undret jer i forhold til det samfund, I lever i. I vil gerne begynde en samfundsdebat for at gøre andre opmærksom på en problemstilling og for at påvirke beslutningstagere, til at gøre noget ved problemet. Men hvordan er det nu, man gør det? 

Bliv enige om en samfundsmæssig problemstilling. Det kan være mangel på aktivitetsmuligheder i jeres lokalområde. På nedslidte skole- og idrætsfaciliteter, på muligheder for at blive hørt i lokalpolitik osv. Planlæg en kampagne og få jeres budskab spredt bedst og mest muligt. Bliv fx inspireret til hvordan, via disse link:

http://www.emu.dk/gym/fag/de/fagomraader/totaldesign/kamp_gd.html

http://viden.jp.dk/undervisning/sites/danskereikrig/undervisning/8-10klasseogungdomsuddannelser/undervisningsforloeb/default.asp?cid=151123