UNGE PÅ REJSE I DEMOKRATI
klik på ovenstående tidslinje for at starte eller forsætte på din rejse i demokratiet historie
"Ung i Demokratiet" - Dokumentarfilm og opgaver

Kort beskrivelse:

I filmen præsenteres fem unge, som på hver deres måde er aktive og deltagende i demokratiet. Ikke fordi nogen har tvunget dem til det, men simpelthen fordi de ikke kan lade være. Da filmen skulle laves, var der netop udskrevet valg i Danmark. I filmen følger vi tre unge danske politisk aktive, Nikolai (KU), Camilla (DSU) og Carl (SFU), og deres kamp for at vinde valget.

I Oslo bor Ingebrikt, som både er studerende, aktiv i KrFU og i den internationale ungdomsorganisation, Changemakers. Lidt uden for Helsingborg bor Sophie. Hun går i 9. kl. Men når hun ikke er i skole, holder hun bl.a. til i Dunkers Kulturhus i Helsingborg, hvor hun sammen med de andre ”Kulturpiloter” arrangerer events, udstillinger og koncerter for og med andre unge. Filmen indeholder desuden en række voxpops med unge om demokrati, medindflydelse og valgretsalder.

Dokumentaren behandler overordnet fire temaer/spørgsmål:

 1. ”Hvad er demokrati?”
 2. ”Hvordan inddrages unge i demokratiet, og hvordan kan de inddrages?”
 3. ”Hvad med demokratiet i andre dele af verden?”
 4. ”Ønsker for demokratiet i fremtiden?”

Arbejdsform

Se først hele dokumentaren igennem for at danne jer et overblik over indholdet. Læs spørgsmålene og gå filmen langsomt igennem igen for at finde svar og information. Svar på spørgsmålene og løs opgaverne.

I kan arbejde med opgaverne alene, eller i mindre grupper.

For at løse opgaverne, skal I bruge en computer med netadgang.

1. del: ”Hvad er demokrati?”

 • Hvad siger de unge i filmen om demokrati? Giv eksempler. (skriv dem ned, og/eller diskuter det i grupper)
 • Prøv at definere demokrati med egne ord, så I virkelig kan forstå, hvad det er for jer. (Lav noter)
 • Hvordan står det til med demokratiet i andre lande i verden? Giv eksempler på steder/lande, som har, eller som ikke har demokrati. Find evt. helt konkrete historier fra avisernes udlandsstof.
 • Bagefter beskriver I kort, hvad demokrati betyder for jer.
 • Gå sammen to og to og sæt jer over for hinanden. Brug ca. 5 min. på at forklare hinanden hvad demokrati er, og hvilken betydning demokrati har for jer. (I kan evt. bytte partnere undervejs)

2. del: ”Har du medindflydelse?”

 • Oplever de unge i filmen, at de har medindflydelse, og at de inddrages i demokratiet? Uddyb og begrund svaret.
 • Giv eksempler på, hvordan de unge i filmen gør brug af deres demokratiske rettigheder og pligter, herunder deres ytringsfrihed. Hvordan kunne I tænke jer at gøre opmærksom på jeres holdninger? Noter jeres svar.
 • Direkte demokrati eller repræsentativt demokrati? Hvad mener de unge i filmen om det? Og hvad mener I? Begrund jeres svar.
 • Sofavælgere....Hvad er det for nogen? Hvad siger Camilla om emnet sofavælgere?
 • Sammenlign systemskiftet i 1901 med valget i Danmark, 2011. Er der ligheder/forskelle. Hvilke?

3. del: ”Valgretsalder”
Fælles i klassen

 • Hør, hvad de unge i filmen mener om valgretsalder og forbered så en paneldebat i klassen på baggrund af tre forslag:

a) Valgretsalderen skal være 18 år og ens for alle unge i EU.
b) Valgretsalderen skal være 18 år for unge i Danmark.
c) Valgretsalderen skal være 16 år for alle unge i Danmark.
d) Valgretsalderen skal være 20 år for alle unge i Danmark

Klassen deles i fire grupper, som hver især skal støtte et af de fire forslag. Vælg en elev fra hver gruppe, som skal stå for at argumentere for et af forslagene. Resten af klassen skal debattere forslagene og må komme med deres kommentarer til oplæggene. Underviseren er ordstyrer.