UNGE PÅ REJSE I DEMOKRATI
klik på ovenstående tidslinje for at starte eller forsætte på din rejse i demokratiet historie
Undervisningsvejledning

Kære underviser

www.ungeidemokrati.com er en webside med et interaktivt indhold om unge i demokratiet og om demokratiets historie i Danmark og i Europa. Det består af en kortere dokumentar, samt en webquest.

"Hvad er demokrati? Hvordan inddrages unge konkret i demokratiet? Og er det vigtigt, at unge deltager i demokratiet?" Først kan spørgsmålene synes enkle, men bag dem ligger en lang historie, som for unge kan synes indviklet og måske lidt kedelig. Historien om demokratiet er dog langt fra nogen tørvetriller. Den er fyldt med vold, mord, magtbegær og undertrykkelse, helte og skurke, krig og kærlighed. Lige hvad der skal til for at skabe et virkeligt drama. Det er historien om folkets vilje og vej til at kunne forstå sig selv som medborger, med rettigheder og pligter i et demokratisk samfund.

Hensigten med dette materiale er primært at give unge viden om demokratiets historie, og vise forskellige veje til at kunne deltage i demokratiet på deres egne præmisser. De unge brugere skal selv tage aktivt del i læringen, og vil være undersøgende, eksperimenterende og legende i arbejdet med at begribe demokrati og deres egen rolle i demokratiet.

Materialet kan anvendes i 8. – 10. kl. og ved ungdomsuddannelserne og er særligt tilrettelagt for fagene historie, samfundsfag og dansk. Det kan desuden anvendes tværfagligt i emne/temauger og projektorienteret, med inddragelse af norsk, svensk og engelsk.

God fornøjelse

Indhold:

Websiden indeholder en kortere dokumentar med og om unge i demokratiet samt en webquest i demokratiets historie, med tidslinje, opgaver, aktiviteter og quizzer.

Eleverne inviteres med på en guidet rejse i demokratiets historie. Rejsen indledes af en dokumentar, som på en virkelighedsnær og humoristisk måde giver et nutidsbillede af unge i demokratiet. Herefter sendes eleverne på en webquest, tilbage i tiden, for at lede efter historien og grundlaget for det moderne demokrati. Når de vender "hjem" igen, kan de bruge deres nye viden og erfaring til at reflektere over demokratiet i forhold til deres eget liv. På den måde er hele programmet bygget over konstruktionen; Hjem – Ude – Hjem, som det kendes fra Robinsonader.

Hvert undervisningsforløb bør afsluttes med en opsamling, hvor spørgsmål afklares, og hvor man som underviser får en fornemmelse af, hvor langt eleverne er kommet i webquesten. Det er nødvendigt i forhold til de opgaver, som kræver, at hele klassen samles.

Dokumentaren "Unge i Demokrati":

Varighed: 19 min.
I menufeltet "Dokumentar" findes en kort beskrivelse af filmen, samt opgaver til filmen.

Webquest: "Om demokratiets historie i Danmark og Europa":

Webquesten er kendetegnet ved, at eleverne arbejder selvstændigt, eksperimenterende og undersøgende, bl.a. ved at skulle leve sig ind i roller og i andre tider/epoker. Den tager udgangspunkt i og forholder sig konkret til Undervisningsministeriets "Demokratikanon" ved at dykke ned i udvalgte kapitler/emner, som eleverne skal arbejde særligt med. Det anbefales, at eleverne også får læst de øvrige kapitler i bogen, eller på anden vis beskæftiger sig med emnerne. Det vil fremme overblik og indblik i den historiske dimension.

Webquesten består af flg. dele:

 • Tidslinje:
  De røde markeringer henviser til opgavesider i webquesten. De blå markeringer henviser til øvrige kapitler i Demokratikanoen.
 • Opgaver og roller:
  Indeholder en kort beskrivelse af emnet, beskrivelse af opgaven og beskrivelse af arbejdsmetode og div. links.
 • Quizzer:
  Quizzen skal ses som en slags opsamling på faktuel viden og sikre en vis forståelse for det læste. Eleverne skal markere hvilke udsagn/svar, der er rigtige. Der kan godt være flere rigtige udsagn i hver quiz.

Hvorfor undervise i demokrati?

"Verden er af lave…". Hvis vi skal tage avisernes og nyhedsudsendelsernes overskrifter for pålydende, så kan verden være et farligt og kompliceret sted at opholde sig. Mediernes rolle som videndelere og meningsdannere er væsentlig, også for unge i deres bestræbelser på at være aktive og deltagende medborgere. De skulle gerne bevare modet og lysten til at deltage i samfundslivet og fortsat være med til at udvikle demokratiet. Samtidig med den stadigt voksende strøm af nyheder, vokser også behovet for redskaber til at kunne begribe den verden, vi lever i og er en del af. Undervisning i demokrati ved dette materiale giver indsigt i historiske og samfundsmæssige sammenhænge og problemstillinger, men også indsigt i egne handlemuligheder.

For at fremme forståelse og indsigt i demokrati, er det vigtigt, at undervisningens indhold retter sig direkte til målgruppen og er i øjenhøjde med målgruppen. Derfor er dette materiale produceret med fokus på de unge selv, deres holdninger og syn på demokrati, og på deres måder at være aktive i demokratiet. Det er et materiale for, med og af unge borgere i Europa.

Formålet med undervisningen i historie i skolen, uddrag:

 • At udvikle elevernes kronologiske overblik og styrke deres viden og forståelse af historiske sammenhænge.
 • At give eleverne indsigt i, hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte, og give dem forudsætninger for at forstå deres samtid og reflektere over deres handlemuligheder.

Alt om historie på emu.dk:

http://www.emu.dk/sem/fag/his/uvm/faellesmaal/index.html

Fælles Mål, historie, faghæfte 4:

http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-Historie

Formålet med undervisningen i samfundsfag i skolen, uddrag:

 • At eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund, jf. folkeskolelovens formålsbestemmelse.
 • At eleverne kender og i praksis respekterer samfundets demokratiske spilleregler og grundværdier

Om samfundsfag på emu.dk:

http://www.emu.dk/gym/fag/sa/

http://www.emu.dk/gsk/fag/sam/uvm/nyemaal.html

Krav til udstyr:

I skal bruge:

 • Computere med netadgang. Gerne bærbare pc´er
 • Mobiltelefoner med kamera/videokamera
 • Evt. iPads

Tekniske krav:

Der er ikke specifikke tekniske krav, så længe I har adgang til opdaterede computere. Er der programmer, som I mangler, vil der typisk dukke en brugerinformation op på skærmen. Følg den, eller få fat på jeres it-supporter.

Quizzer facitliste:
1. 2
2. 2 + 3
3. 2
4. 3
5. 3
6. 3
7. 1 + 3
8. 2
9. 2
10. 2
11. 1 +2 +4
12. 1 + 2
13.  3
14. 1 + 3