UNGE PÅ REJSE I DEMOKRATI
klik på ovenstående tidslinje for at starte eller forsætte på din rejse i demokratiet historie
17
De rådgivende stænderforsamlinger
1835 – 1848
Stænderforsamlingen i Roskilde 1835-1836

Beskrivelse:

Der havde været revolution og politisk uro i Frankrig i 1830. Uroen smittede af på resten af Europa, hvis magthavere ønskede mere ro. Danmark var stadig et enevælde, men situationen i Frankrig betød en interesse i at give folket mere indflydelse for at sikre fred. Også i resten af Europa var det tendensen, at borgerne blev givet en form for magt i samfundet.

I Danmark skete det efter preussisk forbillede. De rådgivende danske stænderforsamlinger blev oprettet 28. maj 1831 og 15. maj 1834. De var rådgivende for kongemagten og havde ikke selv mandat til at udskrive love, men de var et vigtigt skridt på vej til udviklingen af et demokrati og til begyndelsen af en helt ny styreform. Læs mere i Demokratikanon, kap. 17.